Výklad snů

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."
 

Psychoterapeut, který ovládá umění výkladu snů, lépe rozumí sobě i těm, které doprovází...
 


Daseinsanalytický výklad snů - budeme otevírat mimořádný VII. běh


volná mista - 8

termín prvního setkání: 27. a 28. září  2019

Celkový počet hodin tentokráte 120, tedy o 20 více než v minulých bězích (100 hodin v 5 setkání a min. 20 hodin samostatné práce v mezidobí)

! hodiny jsou uznatelné pro ukončení úplného psychoterapeutického vzdělání !


Časový rozvrh: seminář je organizovaný do 4 dvou denních setkání během 2 let + semostatná práce účastníků v mezidobí. 

Počet účastníků min. 14 a max. 18 osob
Cena za celý cyklus: 9500,-Kč
Místo:
Vyšehradská 43, Praha 2
Tel.kontakt 731100750


 

Účastníci výcviku si osvojí fenomenologicko-hermeneutickou "metodu" výkladu snů. Naučí se rozumět a rozkrývat existenciální vztahové možnosti snícího a tím rozvinout svůj psychoterapeutický um.
Daseinsanalytický výklad snů  považuje sny za skutečnou a svébytnou součást našeho života, za  způsob lidského bytí ve světě. Sny nejsou nic nereálného nebo neskutečného. Sny nám svojí fantaskní, příběhovou a obrazovou podobou pomáhají porozumět sobě, vztahům k druhým a ke světu.
Ne vždy je nám význam snu dán přímo a jednoznačně. Proto je důležité umět jej vyložit... 

 
Seminář je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, především účastníkům
a absolventům psychoterapeutických výcviků i ostatním z řad široké veřejnosti. 
Obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části účastníci absolvují  stručný úvod do daseinsanalytické psychoterapie obecně a daseinsanalytickou metodologii výkladu snů.
V praktické části bude probíhat vlastní výklad snů formou skupinové práce
i samostatně. V mezidobí se pak účastníci budou setkávat v menších skupinkách
a pracovat samostatně.
Seminář bude pro zájemce ukončen závěrečnou zkouškou a osvědčením. Zkouška bude probíhat formou samostatného výkladu snu. Ti, kdo nebudou mít zájem
o osvědčení, obdrží potvrzení o účasti na semináři.

přihláška do výcviku

Výklad snů V
Adresa
ano ne
ano ne
Captcha Jiný ověřovací kód